5/5 - (1 vote)

Fotowoltaika to innowacyjna technologia umożliwiająca przekształcanie światła słonecznego w energię elektryczną. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu modułów fotowoltaicznych oraz inwertera, który przekształca prąd wytworzony przez panele w odpowiedni do zasilania urządzeń elektrycznych. W jaki sposób przebiega cały proces wytwarzania energii elektrycznej za pomocą instalacji fotowoltaicznej?

Jak wytwarzany jest prąd przez system fotowoltaiczny?

Instalacje fotowoltaiczne stały się częścią naszego krajobrazu. Dzieje się tak, ponieważ fotowoltaika umożliwia uzyskiwanie energii elektrycznej w całkowicie bezpłatny sposób. Technologia ta opiera się bowiem na zjawisku fotowoltaicznym, które wykorzystuje promieniowanie słoneczne do produkcji prądu. W momencie padania cząstek światła, czyli fotonów, na wykonane z materiałów posiadających właściwości półprzewodników ogniwa fotowoltaiczne, z których złożone są panele fotowoltaiczne, następuje wybicie elektronów z ich pozycji. W efekcie tego procesu wytwarzany jest prąd stały. Nie ma on jednak odpowiednich parametrów, aby zasilać sieć i urządzenia energetyczne – do tego celu konieczny jest bowiem prąd zmienny. W tym momencie następuje proces przekształcania prądu stałego w prąd zmienny, który zachodzi w inwerterze. Prąd zmienny, który jest przekształcony przez inwerter może być zużywany bezpośrednio przez odbiorniki energii w budynku bądź, w przypadku powstania nadwyżki, magazynowany w magazynach energii lub przesyłany do sieci energetycznej.

Zalety instalacji fotowoltaiki dla domu i firmy

Fotowoltaika to technologia, która w ostatnich latach zdobyła ogromną popularność. Stanowi to efekt realnie niższych rachunków za prąd, których wysokość może ulec ograniczeniu nawet do 90%. W efekcie zyskuje się znaczne oszczędności, a także niezależność od podwyżek cen prądu. Bardzo ważne jest jednak, aby zadbać o odpowiedni dobór mocy instalacji do zapotrzebowania energetycznego gospodarstwa domowego bądź przedsiębiorstwa, a także o ulokowanie paneli fotowoltaicznych w takim miejscu, aby generowały one jak największe uzyski. W tym zakresie pomocą służą eksperci z firmy Nexenergy – https://nexenergy.pl/, którzy oferują kompleksową obsługę w zakresie realizacji inwestycji w fotowoltaikę. Pomogą zarówno z doborem mocy systemu, jego najkorzystniejszego umiejscowienia pod względem nasłonecznienia, jak i zajmą się profesjonalnym montażem systemu oraz dopełnieniem niezbędnych formalności, w tym także w zakresie uzyskania dotacji.

W przypadku zainwestowania w system fotowoltaiczny z magazynem energii, można także liczyć na niezależność od dostaw energii elektrycznej i ewentualnych przerw w działaniu sieci wynikających z jej awarii. Fotowoltaika to także szybki zysk z inwestycji, wieloletnia, bezawaryjna i bezpieczna praca systemu oraz ekologia. W odróżnieniu od tradycyjnych sposobów produkcji energii elektrycznej instalacje fotowoltaiczne nie emitują szkodliwych gazów cieplarnianych i nie zanieczyszczają środowiska naturalnego.