Słowniczek gracza MMORPG

Każda gra MMO rządzi się swoimi prawami. Istnieje jednak coś, co je wszystkie łączy – słownictwo. Oczywiście, zdarzają się niuanse i specyficzne nazwy występujące jedynie w konkretnym świecie, ale podstawowe zwroty używane są wszędzie. Ilość skrótów, którymi posługują się gracze może sprawić kłopot (szczególnie tym początkującym), dlatego przedstawiamy tu najważniejsze zwroty:)

 • AFK  (Away from keyboard) – z dala od klawiatury; najczęściej używane kiedy gracz odchodzi od komputera na krótką przerwę – do toalety, coś zjeść itp.
 • Aggro  (to get aggro, to aggro mobs/boss) – pojęcie używane do określenia moemntu, w którym postać sprowokuje potwory/bossa do ataku. Stają się agresywne.
 • AGI (Agility) – zwinność; jedna ze statystyk postaci
 • Add – dodatkowy mob, zazwyczaj pojawiający się podczas walki z bossem
 • Addon – dodatek do gry, zazwyczaj stworzony przez graczy, mający na celu ułatwienie rozgrywki, możliwość konfigurowania UI czy zmiany interfejsu
 • Alt  – kolejna postać gracza (nie główna)
 • AOE, AE (Area of Effect / Area effect) – obszarówka; atak/czar mający duży zasięg rażenia
 • Buff – Długotrwałe zaklęcie dające pozytywne efekty; można rzucić je na innego gracza
 • Bot – postać kierowana przez specjalne oprogramowanie zamiast gracza, zazwyczaj w celu farmienia golda (oczywiście jest to nielegalne)
 • Bug – techniczny błąd czy glitch występujący w grze
 • Bug report – zgłoszenie błędu wyłapanego w grze
 • Caster – postać atakująca z dystansu, rzucająca czary (np.: mage, healer)
 • Camping – taktyka w PvP polegająca na czatowaniu na graczy w pewnym miejscu, najczęściej respawnu
 • CC (Crowd Control) – grupa czarów polegająca na kontrolowaniu grup mobów (np. rooting, group freeze/stun)
 • Class – klasa; typ postaci, który determinuje jej rolę w drużynie oraz rodzaj ataków/zbroi/broni (np.: archer, tank, rogue, mage, healer)
 • CD (Cooldown) – czas oczekiwania, po którym dany czar/atak może zostać ponownie użyty
 • CHA (Charisma) – charyzma; jedna ze statystyk postaci
 • Craft (Crafting) – kategoria skilli umożliwiająca graczom produkcję itemów/potionów (np. alchemy, cooking, armor craft, carpentry, tailoring)
 • Creep – potwór
 • Critters – mob, który nie odwzajemnia ataków
 • DoT (Damage Over Time) – efekt, który rzucony na cel, zadaje mu obrażenia przez dłuższy czas
 • DMG (Damage) – obrażenia
 • DPS, DD (Damage per second/ Damage Dealer) – potoczna nazwa postaci, które na celu mają zadawanie jak największych obrażeń (np.: archer, rogue, mage)
 • De-Buff Debuff – negatywny efekt, mający na celu osłabienie postaci
 • DC, Disc (Disconnection) – rozłączenie z serwerem skutkujące wylogowaniem
 • Ding – specjalny zwrot służący do ogłoszenia, że wbiło się lvl
 • Drood (Druid) – zazwyczaj hybrydowa klasa, łącząca w sobie cechy healera, supportu i dps
 • Drop – przedmioty wypadające z zabitych mobków/bossów
 • DG, Dung (Dungeon) – specjalna instancja z bossami, do której potrzebne jest całe party (tank, healer i dps)
 • Elite (Elita) – silniejsze moby, zazwyczaj występujące w dungeonach czy specjalnych questach
 • Endgame, End-game – grupa czynności, sprzętów itp., które wykonuje sie lub zbiera po uzyskaniu max lvlu
 • Epic – najrzadsze i najlepsze itemy w grze, bądź najtrudniejsze questy (zazwyczaj wymagające całego party do wykonania)
 • Exploit – naumyślne wykorzystywanie błedu w grze w celu uzyskania korzyści
 • Farming, Farm – ubijanie wybranego rodzaju mobów w celu uzyskania upatrzonych dropów lub zebrania większej ilości golda
 • FFA (Free For All) – ustawienie w party umożliwiające zbieranie lootu wszystkim członkom drużyny
 • GG, GF, GJ (Good Game, Good Fight, Good Job) – pochwała po dobrze wykonanym raidzie/dungeonie czy misji
 • Guild, Task, Clan (Gildia) – formacja graczy, którzy dzięki przynależności do gildii uzyskują rozmaite korzyści; mogą rozmawiać na gildiowym chacie
 • GB (Guild Bank) – miejsce do przechowywania itemów, wspólne dla członków gildii
 • GC (Guild Castle) – specjalny obszar, do którego dostęp mają tylko członkowie gildii
 • GM (Guild Master/ Game Master) – lider gildii albo admin/moderator gry
 • Grinding, Grind – pozostawanie w tym samym obszarze przez dłuższy czas i ubijanie tam mobów
 • GL (Good Luck/Guild Leader/Group Leader) – „powodzenia”; lider gildii albo party
 • GZ, Gratz, Grats (Gratulations) – gratulacje:)
 • HM (Hard Mode) – trudniejsza wersja dungeonów/instancji/raidów
 • IRL (In Real Life) – w realu
 • INT (Intelligence) – Inteligencja; jedna ze statystyk postaci
 • Kiting – styl walki, w którym gracz ucieka przed mobem unikając jego ataków (najczęściej spotykane w walce z bossem, kiedy boss zaatakuje inną postać niż tanka)
 • KS (Kill Steal) – podbieranie innym killi
 • LF (Looking For) – skrót poprzedzający poszukiwania np. party „LFP”, gildii „LFG” czy członków drużyny „LF Tank, LF healer” itp.
 • Lure – taktyka polegająca na „wyciąganiu” moba z jego pozycji przez range jak archer czy mag
 • Link – wklejanie itemów/lokacji itp. na chat
 • Loot – przedmioty wypadające z mobów/bosów, bądź czynność podnoszenia tych przedmiotów
 • Leech – korzystanie z profitów zdobywanych przez pozostałych członków teamu, bez wkładu własnej pracy
 • Lag – zastój obrazu lub „zamulenie” spowodowane małą ilością FPS (klatek na sekundę) lub kłopotami z łączem
 • MUD (Multi User Domains/Dungeons) – miejsca w wirtualnym świecie, do których rekomendowana jest większa grupa osób
 • Mob – lekko podstarzała lecz dalej używana nazwa wszystkich postaci niekontrolowanych przez czlowieka
 • Main – główna postać gracza
 • MHIL (My Health Is Low) – informacja o niskim poziomie życia
 • Mats (Materials) – przedmioty i surowce potrzebne do craftu
 • Mana – „energia” potrzebna do rzucania czarów
 • MM (Match Making) – sposób tworzenia grup (do dungeonów, raidów) poprzez zgłaszanie się w systemie
 • MPK (Mass Player Kill) – celowe, masowe zabijanie wielu graczy, np. poprzez lurowanie na nich mobów
 • Medding – odpoczynek w celu zregenerowania many
 • Ninja – podniesienie lootu tak szybko, żeby inni nie zdążyli tego zrobić
 • Nuker – caster zadający duży dmg’u swoimi zaklęciami
 • Newbie, Newb – termin określający nowego gracza
 • Noob – mniej przyjazna forma określenia newbie, używana raczej do graczy niepotrafiących grać
 • NPC (Non Player-controlled Character) – postacie kontrolowane przez komputer
 • Nerf – obniżenie skuteczności np. postaci lub czarów przez twórców
 • OOM (Out Of Mana) – informacja o braku many do dalszego castowania skilli
 • OP (Over Powered) – określenie zazwyczaj postaci/klasy, wskazujące na jej wyższość i niezawodność w porównaniu do innych
 • Owned, Own, Pwned, Pwns – osiągnać znaczącą przewagę nad przeciwnikami w pvp
 • PK (Player Kill) – zabicie innego gracza
 • PvP (Player vs. Player) – oznacza to, że gracze mogą ze sobą walczyć
 • PvE ( Player vs. Environment)  – gracze walczą z kontrolowanymi postaciami z otoczenia
 • Pull – wyciąganie pojedynczych mobów z grupy w celu uniknięcia walki ze wszystkimi na raz
 • PL, PLVL (Powerlvling) – metoda lvlowania niskich poziomów postaci poprzez zabijanie mobów o dużo wyższym poziomie
 • PP (Perfect Play) – świetna rozgrywka
 • Port – skrót od teleportu
 • Rollback – cofnięcie stanu gry do wcześniejszego, w celu pozbycia się skutków jakiegoś błędu. Podczas rollback’a cofnięte zostają również wszelkie progresy i uzyskane itemy
 • Respec – zresetowanie cech/skilli/atrybutów/zawodu i zbudowanie go na nowo lub wybór innej ścieżki na to miejsce
 • Rebuff – odnowienie buffów
 • Res, Rez (Ressurection) – skrót od wskrzeszenia
 • Roll – generowanie randomowego numeru np. w celu ustalenia kto dostanie item
 • Stun – rodzaj crowd controllingu objawiający się tymczasowym unieruchomieniem celu
 • Support class – klasy, które nie są dobre w PvE, ale wspierają innych członków drużyn (np. healer)
 • SP (Skill Points) – punkty używane do rozwijania skilli
 • STA (Stamina) – wytrzymałość; jedna ze statystyk postaci
 • STR (Strength) – siła; jedna ze statystyk postaci
 • Stack – większa ilość itemków tego samego rodzaju umiejscowiona w jednym polu np. w torbie/bank w celu zaoszczędzenia miejsca
 • Tank – postać stworzona do przyjmowania dużej ilości obrażeń, np. Paladyn, Warrior
 • Taunt – skill lub czynność przyciągająca uwagę mobów i prowokująca je do ataku (generuje aggro)
 • Twink – alt o niższym lvlu, zazwyczaj posiadający bardzo dobre zbroje (zdobyte przez maina)
 • Toon – inne określenie na „postać”
 • TP (Talent Points) – punkty używane do rozwijania talentów
 • Wipe – sytuacja, w której wszyscy z drużyny zostają zabici, najczęściej w instancjach
 • WTB, WB, B> (Want To Buy) – „Kupię”
 • WTT, WT, T> (Want To Trade) – „Zamienię”
 • WTS, WS, S> (Want To Sell) – „Sprzedam”
 • 1337, leet – elita

Dodaj komentarz