Łatwe rozliczenie pit online 2016

Wypełnianie papierowych deklaracji podatkowych zabiera sporo czasu. Gotowe formularze trzeba dostarczyć do urzędu skarbowego bezpośrednio albo wysłać listem poleconym. Lepszym rozwiązaniem jest rozliczenie pit online. 2016 rok to już dziewiąty rok, kiedy mozna rozliczac pity eleltronicznie.

Przygotowanie do rozliczenia rocznego pit

Poprawne złożenie zeznania rocznego wymaga właściwego przygotowania. Musimy zgromadzić wszystkie dane o uzyskanych przychodach w minionym roku podatkowym i rozliczyć je na odpowiednich drukach i w wyznaczonych ustawowo terminach. Jeśli nie chcemy powierzać rozliczenia doradcy podatkowemu i ponosić kosztów opłat pobieranych przez biuro rachunkowe, rozliczymy pity samodzielnie. W tym celu musimy posiąść wiedzę podatkową. Na początku istotne jest uzyskanie właściwych formularzy. Potem trzeba zapoznać się ze szczegółowa instrukcją ich wypełniania. Musimy też poznać zasady korzystania z ulg podatkowych i odliczeń, aby zoptymalizować nasz podatek. Niewątpliwie będzie nam potrzebny kalkulator, aby poprawnie dokonać obliczeń w poszczególnych częściach formularza oraz ustalić ostatecznie należny podatek lub poniesiona w roku podatkowym stratę.

Rozliczenie pit online 2016 z programem

Jeśli nie chcemy poświęcać czasu na gromadzenie i wypełnianie druków oraz wertowanie przepisów podatkowych, które często są zawiłe i niejednoznaczne, mozemy skorzystać z programu PITax.pl Łatwe podatki, który pomoże nam rozliczyć sie z fiskusem szybko i bezbłędnie. Wystarczy, że odpowiemy na proste pytania i przeniesiemy do wybranych przez program formularzy (możemy rozliczyć wszystkie rodzaje deklaracji oraz załączniki do nich) dane z informacji rocznych otrzymanych od płatników (PIT-11, PIT-8C, PIT 40A/11A), z dokumentacji księgowej, od podmiotów zagranicznych, a obliczenia wykona kalkulator wbudowany w programie. Możemy być spokojni, że nie popełni pomyłki.

Rozliczenie pit online 2016 z programem PITax.pl Łatwe podatki mozemy wykonać wspólnie z małżonkiem albo z dzieckiem, jako osoba samotna. Możemy też dokonać odliczeń od dochodu i od podatku z tytułu przysługujących nam ulg podatkowych, a program zapewni nam poprawność odliczeń z uwzględnieniem przysługujących limitów.

Z programem łatwo odnajdziemy numer KRS organizacji pożytku publicznego, której chcemy przekazać 1% naszego podatku. Kwota do przekazania (z właściwym zaokrągleniem do dziesiątek groszy w dół) zostanie obliczona przez program.

Wysyłka rozliczenia pit online 2016

Wypełnioną deklarację możemy wydrukować i zanieść lub wysłać do naszego urzędu skarbowego. Ale o wiele łatwiej wysłać ją do urzędu skarbowego online. Osoby fizyczne nie muszą stosować kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Poprawne podanie danych autoryzujących: identyfikator NIP lub PESEL, imię , nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, a na koniec kwoty przychodu z pit złożonego w poprzednim roku wystarczy do przesłania dokumentów online. Ważne jest otrzymanie urzędowego poświadczenia odbioru (UPO) z urzędu skarbowego online, gdyż stanowi ono dowód złożenia dokumentów.

Rozliczenie pit online 2016 powinniśmy wykonać w terminie, gdyż opóźnienie zagrożone jest sankcjami karno skarbowymi. W 2017 roku obowiązują terminy:

  • 31 stycznia dla deklaracji PIT 28, PIT 16A i PIT 19A
  • 2 maja dla deklaracji PIT 26, PIT 36L, PIT 37, PIT 38, PIT 39.

PIt online możemy przesłać o dowolnej porze dnia i we wszystkie dni tygodnia. System e-Deklaracje, który przyjmuje nasze zeznania, jest czynny całą dobę.

Dodaj komentarz